vrijdag 2 september 2016

eerste kanjertraining van het schooljaar!

Vandaag kanjertraining gedaan op basis van vertrouwen en veilig voelen. Samen leerlingen doorgeven.