zaterdag 1 oktober 2016

Informatie-avond


Dinsdagavond 4 oktober is er op school de jaarlijkse info-avond. In twee rondes (zodat u eventueel twee groepen kunt bezoeken), leggen we uit wat er dit jaar in groep 7 wordt behandeld. Het gaat dus om algemene informatie over groep 7, we hebben het niet over individuele leerlingen. We vertellen over de methodes die we gebruiken, over de nieuwe taal- en spellingmethode, over speciale gebeurtenissen voor groep 7, enz. Ook kunt u de methodes inzien. De rondes zijn van 19.00-20.00 en van 20.30-21.30. In de pauze is er een programma voor Oudercommissie (OC) en Medezeggenschapsraad (MR), waarbij u van harte welkom bent. De leden worden dan aan u voorgesteld en er wordt verteld wat zij precies doen. We rekenen op een hoge opkomst. Graag tot dinsdag.