donderdag 6 april 2017

De Kindertelefoon op school
Beste ouders,

Op dinsdag 11 april bezoekt een vrijwilliger van de Kindertelefoon de school van uw kind.
Met deze brief willen wij ook u informeren over de Kindertelefoon.

Wat doet de Kindertelefoon ?
De vrijwilligers van de Kindertelefoon geven, via telefoon of chat, informatie, advies en ondersteuning, en bieden een luisterend oor aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. We zoeken - samen met de beller of chatter- naar een oplossing als dat nodig is en stimuleren vaak om er ook in de eigen omgeving over te praten, en steun te zoeken.
De Kindertelefoon werkt anoniem, dat wil zeggen dat we niet hoeven te weten wie de beller of chatter is en waar hij of zij woont. Deze anonimiteit maakt de Kindertelefoon laagdrempelig. Wij nemen zelf nooit contact op met kinderen, ouders, school of hulpverleningsinstantie. Zo blijft een kind zelf bepalen wat er gebeurt.
De Kindertelefoon is iedere dag door de week geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur , in het weekend van 14.00 uur tot 20.00 uur en is bereikbaar op het gratis nummer: 0800-0432. Ook is er sinds een aantal jaren de chat die via de website van de Kindertelefoon ( www.kindertelefoon.nl) toegankelijk is op de openingstijden van de Kindertelefoon. Het forum van de Kindertelefoon is 24/7 toegankelijk voor jongeren van 13 tot 18 jaar.

Waarover wordt met de Kindertelefoon  gebeld of  gechat ?
De Kindertelefoon wordt gebeld over eigenlijk alles wat in de leefwereld van kinderen en jongeren belangrijk is zoals:
- 'Ik vind mijn huiswerk zo moeilijk'
- 'Ik zou zo graag op paardrijles willen, maar mijn ouders vinden dat te duur.'
- 'Weten jullie of er een fanclub bestaat van K3?'
- 'Ik weet niet waarover ik mijn spreekbeurt moet houden.'
- 'Ik word op school erg gepest.'
- 'Mijn ouders gaan scheiden. Ik weet niet bij wie ik wil gaan wonen.'
- 'Ik ben 16 jaar en nog steeds niet ongesteld. Ik maak me zorgen.'
- 'Hoe moet je tongzoenen?'
- 'Ik heb zo weinig vrienden......'
- En veel, veel meer

Waarom een gastles op school ?
Kinderen zijn niet altijd goed op de hoogte van de Kindertelefoon en wat ze van ons kunnen verwachten. Dit verduidelijken we in een gastles. Door kinderen en jongeren te stimuleren situaties, ervaringen of gevoelens in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, willen we voorkomen dat een probleem groter wordt dan nodig is. Tijdens de gastles leggen we dan ook de nadruk op 'praten met iemand die je vertrouwt'. Dat kan iemand zijn uit je eigen omgeving of een medewerker van de Kindertelefoon.

Vriendelijke groet,
De medewerkers van de Kindertelefoon