donderdag 6 april 2017

Theorie verkeersexamen

Vanmorgen heeft groep 7 ook deelgenomen aan het theoretische verkeersexamen. Iedereen (met uitzondering van de zieken, maar daar hebben we alle vertrouwen in!) is geslaagd. Yeahhhhhhhhh!

Op naar het praktijk examen dus op 10 mei.
Afgelopen maandag is deze brief mee gegeven. Zorg dat u op de hoogte bent van de inhoud!


Elst, 31 maart 2017

Beste ouders van de kinderen uit groep 7,

Deze brief gaat over het verkeersexamen. Lees het even goed door!
Donderdag 6 april zullen de leerlingen het theorie-examen maken in de klas. Zij krijgen 20 vragen en moeten minimaal 13 goed hebben om te slagen. Oefenen kan op examen.vvn.nl. In de klas hebben we hier natuurlijk ook veel aandacht aan besteed.

De woensdag na de meivakantie, 10 mei, staat het praktijkexamen gepland. Hiervoor hebben inmiddels 7 ouders zich opgegeven om te posten op de route. Met dank! Echter zijn er echt nog minimaal 4 nodig om het examen door te kunnen laten gaan. Het examen is eigenlijk iets dat ouders altijd hebben georganiseerd, het is niet direct een taak van school. Maar de laatste jaren hebben we als school de organisatie naar ons toegetrokken om het wat centraler te kunnen regelen. Dit om even aan te geven hoe belangrijk de ouderbetrokkenheid hierbij is.

Dan nog een puntje om goed over na te denken. De route die de leerlingen fietsen op 10 mei, fietsen zij alleen. Ze krijgen daarbij een fel hesje aan met een nummer erop en op de route staan dus zo’n 12 ouders te posten. Echter kan de school niet garanderen dat er niets gebeurd. Nu is er de afgelopen jaren niets vervelends gebeurd, maar we kunnen als school de verantwoordelijkheid daarvoor niet nemen. Als u niet wilt dat uw kind om deze reden deel neemt aan het praktijkexamen, dan verwachten we dat u dit meldt aan Linda of Anke.