donderdag 29 juni 2017

voorlopige adviezen

Volgende week zijn er, zoals bekend, oudergesprekken. Deze zijn facultatief. In groep 7 geven we echter wel een voorlopig advies mee, samen met de uitslag van de entreetoets. De ouders van de kinderen die niet op de gesprekken komen, krijgen dit natuurlijk ook te horen. Aan deze kinderen geven we op woensdag 5 juli deze adviezen en uitslagen mee (in gesloten envelop). Doordat de entreetoets pas net binnen is, zijn we niet in staat geweest ze met het rapport mee te geven. Wel hebben we inmiddels met bijna alle leerlingen de grafieken en scores doorgesproken.